Allmänna villkor för resenärer 

Dessa Allmänna villkor ger stöd för villkoren för användningen av vår apptjänst och gäller mellan dig och Taxi Green AB Örebro. Det är villkor som måste godkännas för att kunna nyttja den förmedlartjänst och transporttjänst som vi erbjuder för dig som kund, resenär eller användare.

Med begreppen (“VI”, “OSS”, “VÅRA”) avser det Taxi Green AB Örebro, Organisationsnummer: 559243-8336 som är ett svensk aktiebolag som utför förmedlingstjänster och transporttjänst mellan transportföretag och dig som resenär via vår app och huvudkontoret är beläget i Örebro Kyrkogatan 11, 70210. Med begreppen (“ANVÄNDARE”, “DU”, “DIN” eller “DIG”) avser det dig som nyttjar vår apptjänst som kund. Med begreppen (“ANDRA”) avses externa bolag som inte är vi som utför transporttjänster genom vår app.  Syftet med vår apptjänst är att binda dig som kund till transportföretag och oss på ett enkelt och smidigt sätt. Allmänna villkor för resenärer utgör grunden för att kunna bli kund hos oss och genom acceptera ingår du avtal med oss.

Du får inte göra ändringar, hackningar eller andra intrång som kan skada appen. Du får inte försöka skada eller genom andra sätt påverka appen eller kopiera innehållet. Det är enbart Taxi Green AB Örebro som får och rättigheterna tillhör oss. Informationen som publiceras får inte kopieras eller överföras och är skyddad genom immaterialrättsliga lagar, upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

För att nyttja de tjänster vi erbjuder genom vår app måste du acceptera villkoren som kommer att anges nedanför. Genom att du accepterar villkoren via vår app eller på annan plattform som vi tillhandahåller så blir du bunden av dessa villkor.

 

1. Om oss

1.1 Taxi Green AB Örebro är ett företag som tillhandahåller förmedlingstjänster och transporttjänster mellan dig som kund och andra transportföretag. Transportföretagen utför transporttjänster genom vår app eller på vårt uppdrag och genom att boka en transporttjänst ingår du avtal med transportföretaget. Transporttjänsten utförs genom transportföretag som genom vår app får beställningar via dig som användare av appen som sker genom en bokning.

1.2 Taxi Green AB Örebro är en förmedlingstjänst och dels en transporttjänst och därmed bara en förmedlare i processen mellan kund och företag vid behov av transporttjänster när det gäller andra bolag. Eventuella tvister eller dylik bör därav lösas mellan transportföretaget som utför transporttjänsten och du som kund. Vi avskriver oss därmed från att kunna riktas anklagelser eller dylik som inte kan hänföras till vår tjänst som förmedlare mellan två parter eller vårt utbud av transporttjänster. Tvister och de juridiska skyldigheter skall lösas mellan kund och transportföretaget som har utfört transporttjänsten och hålla oss utanför tvisten om det inte är vi som utfört transporttjänsten.

1.3 Vårt primära uppdrag är att tillhandahålla förmedlingstjänster genom vår app men kan kommas att utföra transporttjänster också. Syftet med förmedlingstjänsten utgår på att kunden och andra transportföretag eller självständiga åkare (enskilda firmor) skall enkelt kunna länkas emellan och att därigenom att du som kund ingår avtal mellan de som utför transporttjänster. Du som resenär skall kunna smidigt boka en tjänst via vår app för att kunna ta dig från plats A till B eller fler platser.

1.4 Vår vision är att kunna tillhandahålla förmedlingstjänster och dels transporttjänster. Andra transportföretag kan också komma att utföra transporttjänster genom vår förmedlingstjänst men är oberoende av oss och ingår separata avtal med er. Utöver detta ser vi fram emot att kunna få feedback av dig som åker med oss och de som utför transporttjänster för att ständigt förbättra kvalitén på de tjänster vi tillhandahåller och utför.

 

2. Användning av appen

2.1 Taxi Green Örebro AB utför förmedlingstjänster och transporttjänster för dig som kund, användare eller resenär hos oss. Den förmedlingstjänst som vi erbjuder genomförs att du bokar via vår app och ingår ett separat avtal med transportföretaget som tillhandahåller transporttjänster som inte är oss själva.

2.2 Du registrerar dig i appen genom att ange telefonnummer, för- och efternamn, email-adress och sedermera annan väsentlig information (se 4.1) för att kunna nyttja vår app. För att kunna bli registrerad eller användare måste du godkänna villkoren genom att kryssa i kryssrutan. Detta förfarande innebär att du blir en användare/kund hos oss och denna information lagras sedermera i våra databaser.

2.3 Genom att bli kund hos oss så erbjuds du transporttjänster som tillhandahålls av oss transportföretagen och andra transportföretag. Vi länkar er samman och vi vill betona att ni ingår ett separat avtal när ni utför prestationer gentemot varandra när det inte handlar om vårt företag.

2.4 Vad som avses med prestationer innebär begreppet att du som kund förpliktar dig att betala en viss summa för en transporttjänst som du vill ha via transportföretaget. Transportföretagets prestation är då att utföra denna transporttjänst genom de vederlag som du som kund har betalat för att åka från destination A till destination B eller fler destinationer.

 

3. Vid bokning av transporttjänster via vår app

3.1 Du som kund beställer en resa genom att boka en transporttjänst av några av de tillgängliga transportföretag via vår app. När bokning görs av kunden och accepteras av chauffören i transportföretaget så ingår du som kund och transportföretaget ett separat avtal mellan er.

3.2 Transporttjänsten anses att vara beställd när du som kund har genom vår app som vi tillhandahåller och beställer en transporttjänst och att den sedermera accepteras av chauffören som utför transporttjänsten.

3.3 När chauffören har bekräftat beställningen genom att acceptera ingår du och chauffören ett separat avtal angående transporttjänsten som grundar sig på de villkor som ställs av er som parter gentemot varandra. För de avtal som sluts mellan andra transportföretag som inte är oss (du som kund ingår separat avtal med andra transportföretag genom vår app vid beställning av resa) så är Taxi Green Örebro AB inte ansvariga eller part för er avtal och skall ses som ett separat mellan dig som kund och de andra transportföretagen och att vi enbart agerar som en förmedlingstjänst. När det själv inte är vi som utför transporttjänsten och därmed är uteslutet från er separata avtal som sluts mellan er som parter.

3.4 Vid avbokning av en kunds beställning av transporttjänst anses det ske när chauffören som utför transporttjänsten har besvarat din förfrågan om beställning och där du avbokar transporttjänsten. Det kan tillkomma en avbokningsavgift efter när en viss tid har passerat. Vid flertal avbokningar inom kort varsel från dig som kund kan de ske temporärt inaktiverade av användarkonto. Återaktivering av din användarkonto granskas via oss och beslut sker enligt vår bedömning.

3.5 När chauffören anländer till den platsen som kunden har valt upphämtning från och kunden inte dyker upp eller är närvarande vid platsen inom en viss tidsram så innebär det att beställningen anses vara avbokat. Chauffören kan komma att avboka din beställning vid vissa omständigheter, vilket Taxi Green Örebro AB inte kan hållas ansvarig för om vi själva inte utför transporttjänsten.

3.6 Vid ankomst av chauffören tilldelas ett meddelande till dig som kund att chauffören har anlänt, Viftappen kan därmed ta väntetidsavgift genom taxa som baseras Taxi Green Örebro AB’s prissättning för rimlig väntetidsavgift och som syns Viftappen.

3.7 Kunder som har nyttjat transporttjänster via Viftappen och orsakar skador mot chaufförens fordon eller dess innehåll (exempelvis: att sprätta upp fordonets interiör, orsaka missfärgningar eller att orsaka illaluktande i fordonet) skall chauffören kunna debitera dig med en grundlig straffavgift upp till 3500 SEK och eventuellt begära att du som kund får ersätta för skador som kan vara högre än straffavgiften som anges ovan vid skador som inte kan täckas av den grundliga straffavgiften för eller vid reparation.

 

4.0 Betalning via vår app

4.1 När du har registrerat dig som kund hos oss (användarnamn, telefonnummer och e-mail) måste du sedermera ange din betalningsmetod. Vid betalning av transporttjänster görs det via vår Viftappen. Genom detta förfarande företräder Taxi Green Örebro AB transportföretagen som utför transporttjänster. Din prestation till transportföretaget av transporttjänsten uppfylls när betalningsmedel har överförs från ditt bankkonto till Taxi Green Örebro AB’s bankkonto. Det är din uppgift som resenär och kund hos oss att betalningen inte uteblir och att det finns tillräckligt med finansiella medel på det betalkonto du angett i appen eller avser att betala med.

4.2 Vid registrering av betalningsmedel måste du som kund vara 18 år gammal, ange kortnummer och utgångsdatum samt annan väsentlig information som kan kommas behövas. Detta möjliggör användningen av tjänsten som vi erbjuder. Du måste godkänna att du är den som äger eller har betalkortet till ditt förfogande att kunna betala för transporttjänster. Betalningar som genomförs via vår app från dig som kund mottas och distribueras enligt vad vi och våra leverantörer har avtalat om. Vid betalning kan Taxi Green Örebro AB begära att du som kund verifierar betalningsmetoden.

4.3 Taxi Green Örebro AB tar inte ansvar för avgifter från tredje part i samband med att du betalar för transporttjänster via vår app. Vidare kan andra avgifter tillkomma vid betalning via vår app som tillhandahålls av externa parter (tredje man). Genom att acceptera dessa villkor kan du blir förpliktad att eventuellt betala avgifter för andra betaltjänstleverantörer.

4.4 Du accepterar och godkänner att Taxi Green Örebro AB debiterar dig för den tjänsten tillhandahåller. Taxi Green Örebro AB kommer att ta ansvar för appen skall fungera korrekt vid betalning av transporttjänsten eller annan tjänst. Vid eventuella fel hänförliga till betalning i vår app vänligen mejla contact@viftmobility.com. Inkomna ärenden avseende detta kommer att prioriteras och kunden kommer att kontaktas snarast som möjligt. Vid situationer som beskrivs i avsnitt 4.4 eller ärenden som är i förhållanden till betalning, så hävdar vi att du beskriver ditt ärende så utförligt som möjligt för att vi skall kunna åtgärda problemet.

4.5 Fasta priser kan kommas att tillämpas och är ett resealternativ som innebär att du accepterar en fast taxa för en beställd transporttjänst. Resealternativet kommer att tillgängliggöras via vår app. OBS: att fast pris inte kommer att gälla vid eventuell ändringar av destination under resan, att resan tar med tid än förväntat p.g.a. trafik och övriga väderförhållanden eller andra oförutsedda händelser som är hänförliga till att det fasta priset för transporttjänsten inte kan betraktas rimligt eller fördelaktigt för att utföra.

4.6 Vid utförd körning av chauffören kommer du att tilldelas ett kvitto (antingen digitalt eller fysiskt) som kommer att innehålla väsentlig information för dig som kund som beställt transporttjänsten. Vi ställer också stora krav på våra leverantörer som utför transporttjänster och att de följer de regleringar som fordras av svensk lagstiftning.

 

  1. Rabattkoder i appen

 5.1 Rabattkoder eller engångserbjudande kan skickas ut till dig via oss. Detta kan användas och lösas in i vår app som en betalning av den utförande tjänsten. Vilket innebära att man får en reducering på vanliga priset som resan hade gått på i normala fall.

5.2 Rabatterna kan avse att gälla under en längre eller kortare period. Det kan röra sig om exempelvis exklusiva engångskampanjer, förmånsrabatter eller andra rabatter vi kan erbjuda våra kunder.

5.3 Vid nyttjande av rabatten kan priset av resan antingen reduceras eller att tillkomma att resan blir utan kostnad. Rabattkoden kan inte kombineras eller utnyttjas på ett otillbörligt sätt och vi förbehåller oss rätten att kunna återkalla, avbryta eller ogiltigförklara rabatten när vi vill, oavsett av vilka skäl.

 

  1. Begränsning av ansvar

6.1 Viftappen är en förmedlartjänst eller ett kommunikationsmedel för resenärer och chaufförer att kunna länkas samman. Därmed kan vi inte hålla ansvariga för kvalitén avseende transporttjänsten i dess helhet. Syftet med appen är att vi är en länk mellan två parter men kan komma att utföra transporttjänster via vårt företag.

6.2 Genom dessa villkor samtycker du att hålla XXXX-företag i helhet och dess angelägenheter som dotterbolag, moderbolag, styrelser, företrädare och anställda mot anspråk eller dylik (oavsett skada, förlust, ekonomisk otillbörlighet etc.) Som följd av användningen av Viftappen och de resor som “retroaktivt” har varit och vid framtida resor som inte är hänförliga till oss. För de fall du bryter mot Allmänna villkoren kan du komma att inte få använda Viftappen eller om vi finner det skäligt att din fortsatta användning kan komma äventyra Taxi Örebro Green AB säkerhet eller chaufförens.

6.3 Avseende resenärernas rätt till återbetalning skall de som huvudregel inte beviljas någon återbetalning för de fall man bokar och betalar via appen. Vid anspråk på återbetalning var vänligen kontakta oss via e-post. Appen kommer inte vara felfri vid alla tillfällen och vi försöker ständigt förbättra så att appen blir tillgänglig i dess fullo oavbrutet.

 

  1. Sekretess och integritet

7.1 GDPR reglerar hur vi på Taxi Green Örebro AB får behandla dina personuppgifter. För oss är integritet en del i vårt löfte till dig som kund. Såväl under taxiresan som när dina personuppgifter behandlas ska du alltid känna dig trygg genom att vi sätter din integritet i första hand. Informationen lagras i enlighet med vår integritetspolicy. All personligt information avseende namn, telefonnummer, e-postadresser och annan väsentlig information om dig som kund lagras i enlighet med vår integritetspolicy.

Läs mer om integritetspolicy på: https://viftmobility.com/integritetsvillkor/ 

 

  1. Tillägg eller ändringar i Allmänna Villkoren

Vid framtida väsentliga ändringar som är hänförliga till Allmänna villkoren kommer du att och informeras antingen via appen eller e-post. Vid fortsatt användning av appen efter ändring eller tillägg, så accepterar du nya Allmänna villkoren och du anses vara informerad om de ändringar eller tillägg som gjorts.

 

  1. Vid tvist och lagval

De villkor och avtal som framställs genomgående i villkoren skall vid eventuell tvist lösas i enlighet med svensk rätt. I de fall tvist uppstår med bakgrund till villkoren bör svensk behörig domstol besluta i frågan.

 

Allmänna villkor för resenärer avseende skotrar/elfordonen
For the english version of our terms and agreement kindly click here.

 Denna rättshandling eller “avtal” innebär ett faställande av juridiskt bindande villkor under den period “du” använder våra tjänster som erbjuds av Taxi Green Örebro AB (“Vift, oss, vi”). Ändamålet med detta “avtal” är att ange villkoren för användningen av tjänsterna (elektroniska skotrar/elfordonen) som tillhandahålls av “oss” till (“dig eller du”) i samband med att du som “användare” har registrerat dig i Vift-appen. För att använda dig av våra Tjänster kräver “vi” att “du” godkänner alla villkor i “avtalet”.

DEFINITIONER.

I detta avtal betyder dessa ord, begrepp eller terminologi följande:

“VI, OSS, Vift” avser Taxi green Örebro AB, organisationsnummer: 559243-8336.

“DU, DIG, ANVÄNDARE” avser dig som nyttjar våra tjänster.

“Avtal” avser detta avtal, en juridiskt bindande rättshandling.

“Elsparkcykel”, “Elscooter” eller “Elfordon” avser Vift:s elektriska skotrar.

“Elektriskt Vift-scooter” avser våra elektriska skotrar som vi hyr ut.

“Vift-appen” avser Vift:s upphovsrättsskyddade applikation vilket Du som användare genom mobiltelefon får åtkomst till elscootern.

“Tjänster” avser elektriska skotrarna, Vift-appen, hemsidan eller relaterade tjänster och information samt utrustningtjänster som tillgängliggörs av oss.

“Hemsidan” avser Vift:s webbplats: www.viftmobility.com.

“Privacypolicy” avser integritetspolicyn som tillgängliggörs på Vift:s hemsida https://viftmobility.com/privacy-policy/

“Användningzon” avser de geografiska platserna som fastställs och märks ut i Vift-appen i vilka elscootern får nyttjas, aktiveras, temporärt parkeras, avaktiveras.

“Förbjuden parkeringszon” avser de geografiska platserna som fastställs och märks ut i Vift-appen i vilka elskotrarna eller elsparkcyklarna inte får avaktiveras. I samband med inaktivering vid sådan plats kan Du inte återaktivera elscootern vilket innebär att Du bör undvika att vistas på sådan plats. Detta för att försummelse eller vårdslös handling att inte följa denna regel kan ge följd till extra kostnader eller vite.

“Rekommenderad parkeringszon” avser de geografiska platserna som fastställs och märks ut i Vift-appen i vilka parkering av elscootern rekommenderas.

“Nödvändig parkeringszon” avser de geografiska platserna som fastställs och märks i Vift-appen i vilka du måste temporärt parkera och avaktivera elscootern.

“Vift-pass” avser rätten att nyttja Tjänsten genom ett abonnenmangsköp/subskription (t.ex. en månadspass) eller genom ett köp av en användningsperiod som är tidsbestämd (t.ex. 12 eller 24-timmarspass) som redogörs mer specifikt i Vift-appen.

Användarvillkoren för användare utgör villkoren för att kunna nyttja våra tjänster. Genom att Du accepterar dessa villkor, godkänner Vi att du kan nyttja våra tjänster i enlighet med villkoren som fastställts. Vid fall det inte framgår tydligt, ska alla priser och valutavärden som regleras i detta avtal anges i svenska kronor (SEK).

 

1. Allmänt

1.1 Parter
Du och Vift är de enda parterna i detta avtal. Du är den enda som får nyttja Vift:s tjänster och Du får inte överlåta elfordonet eller låta någon annan än Du nyttja elfordonet. Det är din uppgift att se till att Vift:s egendom inte nyttjas på ett sätt som skadar elfordonet eller varumärket.

1.2 Du som användare ansvarar för att följa lagar och regler som regleras i din lokala säte eller i de land där elfordonet används. Du är ansvarig för aktivering och deaktivering av elfordonet i överensstämmelse med lagar, föreskrifter och förordningar som finns i ditt lokala säte eller land som Elfordonet används.

 

2. Användning av appen

2.1 För att kunna använda Tjänsterna, behöver du använda appen. Appen tillgängliggörs på både svenska och engelska vilket du kan ändra på i din profil. Appen gör det möjligt för personer eller du att kunna transportera dig med ett elfordon genom att dela din data om din geografiska plats. För att du ska kunna nyttja vår tjänst behöver vi spåra din enhets plats via appen. Du måste ge oss åtkomst för din platsinformation, avvikelser från tillhandahållandet av tjänster kan tillkomma baserat på din platsinformation.

2.2 För att kunna använda Våra tjänster behöver du registrera ett användarkonto (konto) i Vift-appen. Du måste följa de steg och instruktioner som ges vid registreringsprocessen och Du är skyldig att ange korrekt information. Om Du inte inte anger korrekt information eller inte har följt registreringsprocessen på ett korrekt sätt får Du inte använda Tjänsterna. Du får enbart registrera ett användarkonto som är kopplat till Dig personligen och får bara göra en registrering. Du får inte vid registreringen utgöra någon Du inte är. Du ska vidare se till att ingen använder Din registering, speciellt vid nyttjande av ett elfordon. Om Du märker att någon använder dina uppgifter vid registrering, eller din registrering, kan du kontakta oss så att vi kan åtgärda problemet så snabbt som möjligt (se punkt 12).

2.3 Vift erbjuder Dig att använda Vift-appen för att kunna hitta, aktivera, avaktivera eller använda ett elfordon, förutsatt att det finns ett elfordon tillgängligt. Tillgängligheten finner du genom att gå in på Vift-appen och se vilka elfordon som är lediga. Vift kan inte garantera att Du alltid kommer att hitta ett elfordon, eller att elfordonet kommer ta dig till din destination med beaktande av batterikapaciteten.

2.4 Vi kan komma att uppdatera appen för buggfixar och andra förbättringar. Tjänsterna är möjligt att nyttja om Du har internetuppkoppling till din mobiltelefon, surfplatta eller motsvarande. Tjänsterna kvalite grundar sig på din internethastighet. Appen finns tillgänglig för Apple och- Android enheter.

2.5 Appens funktionalitet kan vara begränsad vid tekniska fel och därmed kan vi inte tillförsäkra att appen kommer fungera felfritt kontinuerligt. Vi avskriver oss från eventuella förluster som Du kan få till följd av att appen inte fungerar eller det som Du förväntar dig av Appen.

2.6 Med förbehåll för att du följer villkoren för avtalet ger vi dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar licens att få tillgång till att nyttja Appen på din personliga enhet, telefon enbart i syfte med ditt nyttjande av Tjänsterna som vi tillhandahåller.

 

3. Du får använda våra Tjänster om

3.1 Du har ett konto

3.2 Ditt konto är kopplat till ett giltigt kredit- eller betalkort, apple pay eller annan betalningsmetod som godkänns av appen.

3.3 Om du är 18 år eller äldre och om du lagligt får använda Elfordonet enligt lokala föreskrifter om lägsta ålder för att använda elfordonet i ditt säte. Eller om du har ett giltigt körkort eller motsvarande för att använda elfordonet om det erfordras av din kommun eller säte kräver det för användning av Tjänsterna. Om du inte följer åldersgränsen eller om lokala föreskrifter eller övrig lagstiftning kräver att du har giltigt körkort för att framhäva elfordonet men inte innehar det, är Du inte berättigad att nyttja våra Tjänster. Du är ansvarig för eventuella missbruk, t.ex. genom att aktivera elfordon för en minderårig.

3.4 Du måste vara i ett godtagbart och lämpligt fysiskt skick för att kunna framföra elscootern. Du måste vedertaget vara kompetent och mån om att färdas i trafik och följa trafikregler samt obligatorisk lagstiftning. Vi rekommenderar att du vidtar skäliga åtgärder för att undvika skadas allvarligt vid olycka eller dylik (t.ex. bära hjälm).

3.5 Det åligger Dig att anpassa din körning efter omständigheter och för att avgöra Din förmåga, medicinska tillstånd, klimat (inklusive men inte begränsad till, dimma, snö, regn, is, värme, vatten, åskoväder, översvämning, naturkatastrof) och/samt andra yttre omständigheter som kan medföra risk vid nyttjande av elfordonet. Det är Din uppgift att avgöra om hur Du ska bruka och använda elfordonet. Du måste anpassa dig efter hur Du ska använda elfordonet med hänsyn till väder, trafik eller andra yttre omständigheter samt din förmåga att anpassa Din hastighet, körstil och stoppsträcka. Vid vissa omständigheter kan det vara fördelaktigt att inte använda sig av elfordonet (t.ex. vid snö eller annan väderlek som försvårar framkomlighet, säkerhet och trygghet).

3.6 Det åligger Dig att genomgå en grundläggande säkerhetsbedömning om elfordonet är lämpligt att använda och om dess funktioner är intakta. Detta sker genom en visuell kontroll av de yttre funktionerna som broms, bromsfunktionalitet, ringklocka, hjul, batterikapacitet, belysning, kaross. Du får inte använda elfordonet/elscootern om du ser synliga fel eller misstänker att elfordonet inte fungerar korrekt (d.v.s. yttre skador på elfordonets hjul, belysning, kaross, ram, batteri eller misstanke om avvikande skador eller brister av alla slag på Elfordonet. Vid misstanke eller bekräftelse av skada på elfordonet får Du inte använda elfordonet. Vi begär Dig att kontakta oss på contact@viftmobility.com vid misstanke eller bekräftelse om att elfordonet inte är i brukbart skick (se punkt 12).

 

4. Tjänsternas tillgänglighet

4.1.1 Elfordonen är inte alltid tillgängliga och kan komma att endast vara tillgängliga vid bra väderförhållanden. Tillgängligheten kan komma att vara olika i de olika geografiska platserna med beaktande av efterfrågan.

4.1.2 Elfordonen kan vara begränsad i antal eller i de geografiska platserna om det är erfordras av för att säkerställa omgivningens säkerhet och trygghet. Tillgängligheten kan begränsas om trafikstörningar förekommer eller dylika skäl föreligger. Vi förbehåller oss rätten att kunna begränsa tillgängligheten av tjänsterna för att säkerställa att både lokal och överordnad lagstiftning efterföljs. Tillgången av tjänsterna kan begränsas vid reparationer, oförutsägbara händelser (force majeure) och andra omständigheter som försvårar för oss att tillgängliggöra tjänsten.

4.2 Uthyrningsperiod

4.2.1 Du har rätt till att hyra elfordonet i högst 24 timmar, det innebär att du måste inaktivera elfordonet inom 24 timmar efter att Du aktiverat elfordonet. Om du avser att använda elfordonet i mer än 24 timmar, bör Du inaktivera elfordonet innan första 24 timmarna har löpt ut. Du är ansvarig att följa tidsramarna som vi sätter (24-hour rule).

 

5. Din användning av Tjänsterna

5.1 Du som användare ska enbart använda Elfordonet för det syftet som anges i detta avtal d.v.s. att Du ska transportera dig till olika platser på ett säkert, miljövänligt och avtalsenligt sätt. Du får inte använda elfordonet till annan syfte än detta. Du får heller inte köra elfordonet på berg, gräsmattor, icke-godkända vägar, vattendrag, vattenpölar, skogar, sjöar etc, som kan skada både dig och elfordonet. Vid överträdelse av detta kan du komma att erlägga skadestånd eller vite för reparationskostnader och andra kostnader som dyker upp i samband med att Du har brukat elfordonet på ett otillbörligt sätt.

5.1.1 Otillbörlig användning av elfordonet

5.1.2. Du ska återlämna elfordonet i samma skick som du hyrde ut i, och fordonet måste vara tillgänglig för andra användare att bruka med ett överseende för godtagbar slitage och lägre batterinivå. Du får heller aldrig modifiera, manipulera, hacka, eller på annat sätt komma åt Vift:s egendom, hårdvara, känslig information, appen, hemsida eller elfordon. Du får enbart bruka vår app, hemsida och elfordon i de syfte som du godkänner i denna rättshandling (avtal).

5.2 Vid nedladdning av Vift-appen och skapandet av konto, samt nödvändig information som (telefonummer, namn och betalningsinformation), kan Du vid aktivera din hyrtid för att använda elfordonet. För att avaktivera elfordonet, inbördes din hyrperiod ska du inaktivera det via Vift-appen. Observera var du inaktivera din elfordon eftersom att den enbart kan avaktiveras i vissa geografiska platser. Vissa platser är förbjudna att inaktivera den på vilket kan medföra extra kostnader. Granska och kontrollera att du parkerar elfordonet på ett korrekt sätt och angivet sätt, så att ingen annan kommer till skada och att en annan användare ska kunna nyttja den vid hyrestidens avslutan. Du får inte parkera elfordonet på privata fastigheter, på bilvägar, inomhus, platser som är avskilda från allmänheten, buskar, sjöar, intill skogar eller andra områden som inte är lämpliga att parkera på. Elfordonen ska parkeras på angivna platser och på ställen intill cykelställ. Du får enbart använda elfordonet i angivna platserna som anges i Vift-appen och Du måste följa reglerna om var och hur du får parkera och inte.

5.3 Maxvikt

5.3.1 Vifts elfordon har en max viktgräns och får inte överskridas. Den maximala viktgränsen är 100 kg. Inte heller får Du transportera föremål eller dylik med elfordonet. Du får enbart transportera dig själv. Inte heller får du använda din telefon samtidigt som du färdas med elfordonet. Du måste koncentrera dig på din körning och framföra elfordonet på ett godtagbart, lämpligt och säkert sätt.

 

6. Olyckor och stöld

6.1 Incident

Om du krockar eller är med i en olycka och skadar dig till följd av olyckan eller elfordonet skall du omgående kontakta Vift (se punkt 12).

6.1.1 Krock

Om du råkar av en personskada eller annan skada av en tredje part skall du underrätta polisen i det säte Du befinner dig i och i efterhand kontakta Vift (se punkt 12).

6.2 Stöld

6.2.1 Om elfordonet under din hyresperiod anträffas stulen är du skyldig att underrätta och anmäla händelsen till oss omgående. Ett elfordon är betraktas stulen om den är parkerad på en felaktig plats, om hyrestiden överstiger ett dygn, om GPS på elfordonet är avaktiverad, om vi misstänker att Du eller någon har transporterat elfordonet där den inte är avsedd eller om Vi misstänker att den har stulits eller försvunnit.

6.2.2 Vid stöld föreligger ansvaret på den som senast som brukat elfordonet om inte det föreligger andra omständigheter som talar emot detta. För det fall en stöld skulle aktualiseras förbehåller vi oss rätten att vidta skäliga åtgärder gentemot dig som användare. För det fall vi finner att Du har agerat otillbörligt mot detta avtal (stöld), kan du komma att betala skadestånd till oss för att försätta oss i de läge vi hade varit i om inte stölden eller försvinnandet av elfordonet hade inträffat. Du har ansvaret för elfordonet så fort du aktiverar elfordonet via Vift-appen. Du är ansvarig för alla typer av otillbörlig användning av elfordonet och skador som uppkommer till följd av Dina handlingar och kan komma att ersätta Oss vid uppkommen skada på elfordonet. Det är Ditt ansvar att lämna elfordonet i det skick som du ursprungligen var vid tillfället Du aktiverade elfordonet.

 

7. Betalning, förmåner och andra avgifter

7.1 Betalning via vår app

7.1.1 Genom att Du anger en korrekt betalningsmetod får Du tillgång till de tjänster Vi tillhandahåller. Vid betalning av användning av våra elfordon får Du som användare en orderbekräftelse via e-postmeddelande som du angav vid registreringsprocessen. Du har möjlighet att kunna redigera fel vid inmatning, tills du betalar in betalningen till Vift. Vid betalning har Du accepterat Vifts villkor. Avgifterna avser skatt och moms. Betalningen kommer att dras från de kortet du angav som betalningsmetod på Vift-appen. Vid accept av betalning kommer du att debiteras för tjänsten.

7.1.2 Vid registrering av betalningsmedel måste du som kund vara 18 år gammal, ange kortnummer och utgångsdatum samt annan väsentlig information som kan kommas behövas. Detta möjliggör användningen av tjänsten som vi erbjuder. Du måste godkänna att du är den som äger eller har betalkortet till ditt förfogande att kunna betala för våra tjänster.. Betalningar som genomförs via vår app från dig som kund mottas och distribueras enligt vad vi och våra leverantörer har avtalat om. Vid betalning kan Vi begära att du som kund verifierar betalningsmetoden.

7.2 Rabatter

7.2.1 Vift kan erbjuda Dig engångsbelopp som rabattkoder som löses in via Vift-appen. Rabatterna kan avse studentrabatter, företagsrabatter eller engångsbelopp som Vi erbjuder. Vi förbehåller oss rätten att kunna revidera eller dra tillbaka rabatter. Rabatterna är begränsade till kunderna och skapade konton.

7.2.2 Rabatterna kan avse att gälla under en längre eller kortare period. Det kan röra sig om exempelvis exklusiva engångsbelopp, förmåner eller andra rabatter vi kan erbjuda våra Dig.

7.2.3 Vid nyttjande av rabatten kan priset av resan antingen reduceras eller att tillkomma att resan blir utan kostnad. Rabattkoden kan inte kombineras eller utnyttjas på ett otillbörligt sätt och vi förbehåller oss rätten att kunna återkalla, avbryta eller ogiltigförklara rabatten när vi vill, oavsett av vilka skäl.

7.3 Avgifter för insamling

7.3.1 Om Du inte kan återlämna elfordonet till angiven plats (om du parkerar på ett förbjudet parkeringszon, som privata fastigheter eller närliggande till otillåtna områden etc och ber Oss att hämta elfordonet kommer du att debiteras 900 SEK. Om Du lämnar elfordonet utan att avaktivera elfordonet inom nödvändiga eller rekommenderade parkeringszoner och inte underrättar oss, kommer du att få betala 2500 SEK för att returnera Elfordonet. För de fall Du inte återlämnar vår egendom, d.v.s Elfordonet kommer du att debiteras för hela kostnaden för Elfordonet (10000 SEK). Avgifter kan tillkomma och revideras och vi förbehåller oss rätten att kunna värdera våra Elfordon.

 

8. Skadestånd

8.1 Vift förbehåller sig rätten att kunna debitera dig på ett belopp 500 SEK vid överträdelser av punkt 1 och villkoren i helhet. Om skada Du åsamkat skada som överstiger 500 SEK förbehåller vi rätten att begära ersättning för den faktiska skadan. Det åligger Oss att vidta åtgärder för att erinra Dig om otillåtna parkeringar (se punkt 1.2) innan vi debiterar dig ett belopp.

8.1.2 Alla avgifter som vi debiterar Dig för alla skador som vi drabbats av till följd av Din vårdslöshet, uppsåtligt underlåtelse att följa villkoren för att använda tjänsterna ska erläggas av dig till Vift.

8.1.3 Vi förbehåller oss rätten att kunna inaktivera eller avsluta ditt konto eller Vift-pass eller begränsa dig att nyttja våra tjänster om du har brutit mot våra villkor eller om du på enligt vår bedömning otillbörligt använt våra tjänster som är avvikande gentemot syftet. Vi förbehåller oss rätten att begränsa din användning av tjänsterna med omgående om vi misstänker att du vid upprepade gånger använder tjänsterna otillbörligt eller icke-föredömligt sätt.

8.1.4 Du samtycker och är ansvarig för din egna körning och kan enbart rikta skadeståndskrav gentemot oss avseende skador som orsakats av fordonet och inte av din körning.

 

9. Sekretess och integritet

9.1 GDPR reglerar hur vi på Taxi Green Örebro AB får behandla dina personuppgifter. För oss är integritet en del i vårt löfte till dig som kund. Såväl under taxiresan som när dina personuppgifter behandlas ska du alltid känna dig trygg genom att vi sätter din integritet i första hand. Informationen lagras i enlighet med vår integritetspolicy. All information avseende namn, telefonnummer, e-postadresser och annan väsentlig information om dig som kund lagras i enlighet med vår integritetspolicy.

Läs mer om integritetspolicy på: https://viftmobility.com/privacy-policy/

 

10. Tillägg eller ändringar i användarvillkoren

Vid framtida väsentliga ändringar som är hänförliga till villkoren kommer du att och informeras antingen via appen eller e-post. Vid fortsatt användning av appen efter ändring eller tillägg, så accepterar du nya villkoren och du anses vara informerad om de ändringar eller tillägg som gjorts.

 

11. Vid tvist och lagval

De villkor och avtal som framställs genomgående i villkoren skall vid eventuell tvist lösas i enlighet med svensk rätt. I de fall tvist uppstår med bakgrund till villkoren bör svensk behörig domstol besluta i frågan.

 

12. Kontakta oss

Taxi Green Örebro AB kan kontaktas via mejl på contact@viftmobility.com via telefon på 019 25 25 24, eller genom post till Taxi Green Örebro AB, Kyrkogatan 11, 702 10 Örebro.

 

13. Ångerrätt

Notera att Du inte har ångerrätt när du har påbörjat en färd av våra elfordon. Vid aktivering av elfordon har Du gett samtycke på att använda vår tjänst och Vi har därmed uppfyllt vår avtalsprestation. Vad det gäller Vift-pass har du en ångerrätt inom 14 dagar från och med köpet av Vift-pass. För att göra gällande din ångerrätt bör du kontakta oss på contact@viftmobility.com (se punkt 12).